راهنمای انتخاب سایز

سایز بندی تی شرت ها
سایز 1 قد 34 عرض 24 مناسب 4-3 سال
سایز 2 قد 37 عرض 27 مناسب 6-5 سال
سایز 3 قد 42 عرض 30 مناسب 6-8 سال
سایز 4 قد 47 عرض 33 مناسب 8-10 سال
سایز 5 قد 51 عرض 36 مناسب 10-12 سال
سایز 6 قد 55 عرض 39 مناسب 12-15 سال